สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19”

19-มิถุนายน-2563

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ (PDF File)

ดาวน์โหลดไฟล์