สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักบริการวิชาการ (Work From Home)

27-มีนาคม-2563

ดาวน์โหลดไฟล์