สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ

4-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการ นำโดย ดร.กฤษฏิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
เข้าพบผู้บริหารโรงเรียน 4 แห่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภน โรงเรียนบ้านสันกำแพง (ประถม) โรงเรียนสันกำแพง (มัธยม) และได้เข้าพบนายกเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ