สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ

4-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเข้าพบ คุณอภิรดี หนองสิมมา เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คุณจันทร์เพ็ญ กันทะธงพิธิวัติ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคุณวรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ