สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 6/2563

20-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องฝ้ายคำ และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องอินทนิล และห้องทองกวาว1

ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2563 กรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเราซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่า มช ที่ มาใช้บริการ