สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

14-กันยายน-2563
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีพระครูสมุห์วิษุวัตร วรกิจโจ รักษาการเจ้าอาวาสวัดฝายหินเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และจะทอดถวายองค์กฐินณ วัดฝายหิน ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยคุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้แทนสำนักฯ เข้าร่วมประชุม

เครดิตภาพจาก เครือข่าย PR CMU