สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน

23-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย/ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน, คุณวี เจคอบส์-ฌาน กงสุลฝ่ายการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และคุณสิธา เลิศไพบูลย์ศิริ ผู้ช่วยอาวุโสฝ่ายการเมือง สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ณ ห้องรับร้อง 2 อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่