สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.256

5-เมษายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมชี้แจงการทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติงานของส่วนงาน ทบทวนแผนอัตรากำลังปี 2563-2564 และแผนความต้องการงบประมาณงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2574 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมครั้งนี้