สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

14-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว2 อาคาร กรี นิมมานซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)