สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย เรื่อง “อนาคตของลูกน้อยอยู่ในมือเรา”

2-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
เรื่อง “อนาคตของลูกน้อยอยู่ในมือเรา” โดยมีผู้เข้าร่วม 100 คน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ (ชั้น 1) อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)