สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการกำหนดค่าเป้าหมายกฎบัตรเชียงใหม่

24-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อการกำหนดค่าเป้าหมายกฎบัตรเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ