สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน ในสถาบันอุดมศึกษา

6-มีนาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางาน และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 300 คน 
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการประชุมได้จากเว็บไซต์ http://www.council-uast.com