สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมหารือเตรียมการสำหรับ U-Multirank 2021

8-ตุลาคม-2563
uniserv cmu

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ศูนย์บริหารงานวิจัยจัดประชุมหารือเตรียมการสำหรับ U-Multirank 2021 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่