สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Survival Skills for High Impact Researchers”

22-เมษายน-2562
uniserv cmu

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Survival Skills for High Impact Researchers” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน “Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS5 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2562 ณห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มช.
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม