สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ปิดโครงการ English language and Culture Program for Zhejiung University School of Medicine

30-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการได้เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ English language and Culture Program for Zhejiung University School of Medicine ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 34 คนและอาจารย์ 1 ท่านเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ