สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ปิดโครงการ Intensive English Language and Cultural Tour Program for Jiujiang University

30-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เป็นประธานปิดโครงการ Intensive English Language and Cultural Tour Program for Jiujiang University จัดระหว่างวันที่ 7-27 กรกฎาคม 2562 และได้มอบใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 19 คน และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ 1 ท่าน