สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีการมอบทุน โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท)

15-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีการมอบทุน โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีท่านบุญเลิศ​ บูรณุปกรณ์​ นายกองการบริหาร​ส่วนจังหวัด​เชียงใหม่​เป็น​ประธาน​ในพิธี ณ โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏ์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่