สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาจาก Wuzhou University

23-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดพิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาจาก Wuzhou University จากนั้นเราพานักศึกษาทำกิจกรรม Visit CMU และเลี้ยงขันโตกเพื่อเป็นการต้อนรับ