สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีปิดกิจกรรมการจัดค่ายติววิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย

4-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอัญจลาโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในพิธีปิดกิจกรรมการจัดค่ายติววิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เข้าสู่มหาวิทยาลัย จำนวน 102 คน ซึ่งใช้ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดค่าย ระหว่างวันที่ 6 ธค 62 -31 มค 63