สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีปิดโครงการ และปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ Polus International College

18-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และปฐมนิเทศนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ Polus International College โดยนึกศึกษาทั้งหมดเป็นนักศึกษาระยะยาว ซึ่งตอนนี้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จำฝึกงานกับบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน