สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีปิด โครงการ Clinical Medicine Teacher Training Program 2019 จาก Dali University

24-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์แพทย์จาก Dali University ที่เข้าร่วมโครงการ Clinical Medicine Teacher Training Program 2019 ณ ห้องรับร้องชั้น2 สำนักบริการวิชาการ