สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบป้าย พิธีนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองกวาว (ชั้น 2) อาคารกรีนนิมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่