สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย Yunnan Economics Trade and Foreign Affairs College

9-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่โครงการต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย Yunnan Economics Trade and Foreign Affairs College โดยรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องรับรอง 2 อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่