สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีเปิดโครงการ Guangxi University (International College)

15-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีเปิดโครงการ Guangxi University (International College) โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารกรีนนิมมาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่