สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

16-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Polus International University จากมณฑลเสฉวน 
Guangxi University of Finance and Economics รุ่นที่ 1 และ 2 มณฑลกวางสี รวมจำนวนทั้งสิ้น 126 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนี้ได้สอนให้นักศึกษาชาวจีนทำพานไหว้ครู ทำสรวยดอก หัดร้องเพลงทำให้นักศึกษาจีนได้เข้าถึงวัฒนธรรมของไทยที่ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้ อีกทั้ง ได้รับพรจากอาจารย์ทำให้มีกำลังใจการเตรียมตัวสอบปิดภาคอันใกล้นี้