สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยา “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10-เมษายน-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้กำกับดูแล การพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยา “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ออกฤทธิ์ได้นานถึง 14 วัน ไม่มีกลิ่น ไม่อันตรายต่อคน โดยงานอาคารสถานที่ ดำเนินการฉีดพ่นเอง มีคุณนิคม หล้าอินเชื้อ หัวหน้างานอาคารสถานที่ เป็นผู้ควบคุม เพื่อให้ผู้มาใช้บริการภายในอาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ เกิดความมั่นใจจากการปลอดเชื้อ ความใส่ใจของเราเพื่อความปลอดภัยผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน