สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยลี่เจียง มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19

7-พฤษภาคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ Tourism and culture College of Yunnan หรือมหาวิทยาลัยลี่เจียง เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบาด Covid-19 ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการและผู้ใช้บริการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภามคม 2563