สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณ ผู้แทนจากทีมงาน Bewise

3-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณสุวิชา ยอดสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพัก ห้องประชุม และบุคลากร มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณ ผู้แทนจากทีมงาน Bewise เป็นผู้อุปการะคุณใช้บริการห้องพัก ห้องประชุมของ Green Nimman CMU Residence เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อทำกิจกรรมให้กับนักเรียนในช่วงฤดูร้อนนี้