สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 และป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5

28-มีนาคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Professor Wang Hua อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน ร่วมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 และป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่