สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19

5-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

Download PDF File ได้ที่
 https://drive.google.com/file/d/1EaTexBVquaqvZbeNzkX_pe8jXYRzTAs8/view (size 3.2 Mb)