สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้จัดเวทีการเสวนา เรื่อง การนำเข้าแรงงาน MOU

10-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้จัดเวทีการเสวนา เรื่อง การนำเข้าแรงงาน MOU มีผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ 25 ท่าน ณ ห้องประชุมบัวตอง กรีนนิมมานซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่