สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ เนื่องในวาระปีใหม่ไทยปี 2562

22-เมษายน-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำเลขานุการสำนักฯ หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานและบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ เนื่องในวาระปีใหม่ไทยปี 2562