สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รับมอบเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาด จาก Yunnan Normal University

27-พฤษภาคม-2563
uniserv cmu

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาด จาก Yunnan Normal University โดยผ่านทางรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย เเละรองศาสตราจารย์ เฉิน อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณ Yunnan Normal University เป็นอย่างสูงสำหรับความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ประชาชนชาวไทยเเละชาวจีนจะคอยอยู่เคียงข้างกันตลอด เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พวกเราจะสามารถเอาชนะโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน
https://www.cmu.ac.th/…/ebb867bf-2122-458b-8d0f-a03dd09fd2d3