สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รายชื่อผู้ร่วมโครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30-กรกฏาคม-2562

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ https://www.uniserv.cmu.ac.th/download/75335namelist1-2-aug-2562.pdf

กำหนดการโครงการ https://www.uniserv.cmu.ac.th/download/75717Agenda1-2-aug-2562.pdf

หมายเหตุ : 
1. กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อเชิ๊ต เสื้อโปโลคอมีปก เสื้อพื้นเมือง กระโปรง/กางเกงผ้าทรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 
2. สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://o365cmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nuttapong_kh_cmu_ac_th1/Er0h--TxZa9Atz0cAY2FTcsBt89Gj4c5VpHDa0FzHsuc6g?e=aqGPov 
3. ทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรองที่พักเฉพาะคืนวันที่ 1 สค 2562 (1 คืน)
    3.1 โดยทางสำนักฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักสำหรับคืนวันที่ 1 สค 2562 เท่านั้น
    3.2 สามารถรับกุญแจได้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในวันที่ 1 สค 2562 ณ เคาท์เตอร์บริการส่วนหน้าโรงแรมฯ 
4. หากผู้อบรมประสงค์เข้าพักก่อน ต้องรับผิดชอบและชำระค่าที่พักด้วยตนเอง (อัตราห้องพักคืนละ 800 บาท)