สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รายชื่อผู้สมัครฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร“กฎหมายแรงงานใหม่ 2562” วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

3-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

ดาวน์โหลดไฟล์