สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กรฯ (15-16 สิงหาคม 2562)

7-สิงหาคม-2562

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่างในองค์กร (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน)"
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 26562 ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รายชื่อ https://www.uniserv.cmu.ac.th/download/9572510-namelist.pdf
2. รายละเอียดและกำหนดการ https://www.uniserv.cmu.ac.th/download/2333610-TOR.pdf

หมายเหตุ   1. กำหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
                  2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บ่าย) 14.30-14.45 น.
                  3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
                  4. กรุณาแต่งกายสุภาพ และโปรดนำเสื้อแขนยาวติดมาด้วย เพราะห้องฝึกอบรมค่อนข้างเย็น
                  5. สอบถามรายละเอียดห้องอบรม/ห้องพัก และการเดินทางได้ที่
Green Nimman CMU residence
                      
โทรศัพท์ 053-942881 ถึง 4  เว็บไซต์ : www.uniserv.cmu.ac.th