สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

21-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ เข้าร่วมงานพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานพิธี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเชียงใหม่ได้ทำต่อเนื่องทุกปี ในการทำบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนผู้สร้างเมืองเชียงใหม่