สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมงานพิธีรับน้องเดินขึ้นดอย 2562

17-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ คุณอรกานต์ ไชยยา นำทีมฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศรวมจำนวน 140คน ร่วมงานพิธีรับน้องเดินขึ้นดอย 2562