สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมงานสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเจ้าหน้าที่สำนัก ร่วมงานสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่