สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมงานสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ และ คุณนิคม หล้าอินเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมงานสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่