สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมงาน China Education Industry International Cooperation Expo & Sino-Thai Project Matchmaking Seminar in Bangkok

11-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พบปะกับสถาบันอุดมศึกษาจีนอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ซึ่งที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล(AITIA) ได้จัดงาน China Education Industry International Cooperation Expo & Sino-Thai Project Matchmaking Seminar in Bangkok ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ 9 และ 10 อิมแพค เมืองทองธานี