สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2562

28-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเลขานุการสำนักบริการวิชาการ คุณอรกานต์ ไชยยา นำเจ้าหน้าที่สำนักและนักศึกษา Chuxiong University จำนวน 25คน ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2562 ณ วัดฝายหิน เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562