สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Ningxia University

15-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเดินทางไปเยือน Ningxia University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Ningxia University รวมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. He Jiangquo อธิการบดีและคณะผู้บริหารระดับสูงของ Ningxia Universityเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562