สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National Center for Open & Distance Education, Nankai University และ Peking U

19-กันยายน-2562
uniserv cmu

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบหารือ Mr. Zhao Min CEO, National Center for Open & Distance Education และร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ National Center for Open & Distance Education, Nankai University และ Peking University เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ Beijing University of Science and Technology นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Beijing National Center for Open &Distance Education Co. , LTD ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2001 ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศจีน เป็นสถาบันที่บริการการศึกษาทางไกล รับนักศึกษาจากทั่วประเทศ จัดการอบรมและทำให้ผู้เข้าศึกษาสามารถแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ของตนเองปัจจุบัน Open Edutainment ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศจีน กว่า 50 แห่ง เปิดศูนย์เรียนรู้ กว่า 180 แห่ง มีจำนวนผู้เข้าศึกษา 3 ล้านกว่าคน มีจุดเด่นคือได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆของประเทศจีนหลายกระทรวงและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศจีนเป็นจำนวนมาก มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทำให้ผู้เข้าศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสังคมจีน

การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ National Center for Open Distance, Nankai University และ Peking University ในครั้งนี้ จะเป็นการนำความก้าวทางเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป