สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมลงนามในสัญญาดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการชายแดนใต้ประจำปี2563

7-มกราคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ คุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยร่วมลงนามในสัญญาดำเนินการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการชายแดนใต้ประจำปี2563 ณ สำนักงาน กพ. และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับ คุณEllie Savasvati Santoso ที่ปรึกษาด้านโครงการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอดีตประธานหอการค้าอินโดนีเซีย โดยมีคุณเติมพงษ์ โฆสิโต ผู้จัดการบริษัทเติมเต็มความรู้ ร่วมปรึกษาหารือด้วย