สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัด ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในวาระรับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น. ประจำปี พ.ศ.2563

28-มกราคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการโดยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักและที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัด ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในวาระรับมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น. ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาบริหารราชการ