สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี

3-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ พร้อมคณะได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 51 ปี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่