สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

4-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และสำนักงานสำนัก ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่