สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์ ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ และพนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่