สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

ในวันที่ 17 มิ.ย. 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ นำทีมโดย ผศ. ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ได้ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่มีผลกระทบสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมหารือในประเด็นความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริของมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่